หน้าแรก

1. พรหมจรรย์

คือช่วงชีวิตที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน  เพื่อนำความรู้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลก  เป็นระยะที่ต้องศึกษาเล่าเรียนสาระของพระเวท  ยัญพิธี  และวิชาการอื่นๆ  อยู่กับครูเป็นเวลาอย่างน้อย  12  ปี  และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและคำสั่งสอนของครูอย่างเคร่งครัด  บุคคลที่อยู่ในอาศรมพรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจารี  ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

1.1    เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูทุกประการ  และต้องถือว่าตนเองนั้นเป็นทาสของครู

1.2    ออกไปรับภิกษาและสิ่งของต่างๆ  และต้องนำสิ่งของที่รับมานั้นมาให้ครูเสียก่อน  ถ้าครูอนุญาตให้รับประทานจึงจะเริ่มรับประทานได้  ถ้าไม่อนุญาตก็รับประทานไม่ได้

1.3    สงวนหรือรักษาน้ำกามอันเป็นสาระสำคัญของร่างกายไว้ให้จงดี  เมื่อพรหมจารีทั้งหลายสำเร็จ การศึกษาแล้ว  ก่อนลาครูกลับสู่บ้านเรือนอันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่อาศรมที่สอง  ครูก็จะอบรมสั่งสอนพรหมจารีผู้เป็นศิษย์ให้ตั้งอยู่ในธรรม  เพื่อการเป็นผู้ครองเรือนที่ดี  ตัวอย่างคำสอน

–  จงพูดแต่ความสัตย์

–   จงปฏิบัติแต่ทางธรรม

–  จงเอาจตุปัจจัยถวายแก่ครูอาจารย์  แล้วตนเองก็เข้าสู่เพศฆราวาส  อย่าทำให้วงศ์ตระกูลต้องขาดสาย

–   จงปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เหมาะสมกับสามีที่ดี  ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและเป็นบิดาที่ดีต่อบุตรธิดา

–    จงพยายามทำกุศลกรรม

–    อย่าประมาทในการทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ

–    จงอย่าประมาทในการบูชาสักการะองค์เทพเจ้า  เทวดา  และปิตระ(คือบรรพบุรุษของตน)

–   จงถือว่าบิดามารดา  ครูอาจารย์  และอติถิ(แขกที่มาสู่บ้านโดยบังเอิญ)เป็นเสมือนพระเจ้าองค์หนึ่ง

–   จงกระทำในสิ่งที่ดีที่ไม่เป็นที่ติฉินนินทา  นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามและยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณกาลด้วย

–    จงฟังและเคารพบุคคลที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิ

–   สิ่งที่จะมอบให้ผู้อื่น  จงให้ด้วยความศรัทธา  ด้วยความเต็มใจและดีใจ  ด้วยความรักและความอ่อนหวาน  อย่าให้ด้วยความไม่ศรัทธา  ด้วยความกลัว  หรือการถูกบังคับ

–   จงไปหาผู้อาวุโสหรือผู้ปฏิบัติธรรม  เมื่อเธอสงสัยในข้อปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่  เพื่อให้ท่านเหล่านั้นขจัดข้อข้องใจให้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: