หน้าแรก

อาศรม 4

คำว่าอาศรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  หมายถึงช่วงหรือระยะเวลาของชีวิต  และยังหมายถึง  ที่สำหรับอยู่อาศัยของนักบวช  อีกด้วย

ในยุคพราหมณ์  การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของบุคคลในวรรณะสูงทั้ง 3 คือพราหมณ์  กษัตริย์  แพศย์   นั้นจะต้องดำรงชีวิตตามหลักอาศรม 4 คือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: