หน้าแรก

วันสำคัญ

สรุปมาจากหนังสือประวัติและหลักธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดู (2529) เรื่องวันเป็นปฏิทินตามจันทรคติ ดังนั้นของไทยและอินเดียจึงอาจตรงกันบ้างหรือไม่ตรงกันบ้าง ต้องเช็คดูเอาในแต่ละปี

เดือน 5
(เริ่มต้นศักราช ตามปฏิทินโหราศาสตร์)
วันขึ้น 1 ค่ำ – 9 ค่ำ เดือน 5 นวราตรี

เดือน 6 
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 อกษัตยริติยา
วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 นฤสิงหจตุรทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ไวศาขีปูรณิมา

เดือน 7 
วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 คงคาทศมี
วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 นิรชลาเอกทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เชษฐีปูรณิมา

เดือน 8 
วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 รถยาตรา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คุรุปูรณิมา หรือ วยาสปูรณิมา

เดือน 9 
วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 นาคปัญจมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ศราวณีปูรณิมา
วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 คเณศจตุรถี
วันแรม 6 ค่ำ เดือน 9 หลษัษฐี
วันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 9 กุโศตปาฎนีอมาวสยา

เดือน 10 
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 หรตาสิกาตฤติยา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 มหาลัยปูรณิมา

เดือน 11 
วันขึ้น 1 ค่ำ – 9 ค่ำ เดือน 11 นวราตรี
วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 วิชยาทศมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ศรทปูรณิมา
วันแรม 13 ค่ำ เดือน 11 อันเตรัส
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 นรกจตุรทสี
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ทีปมาลิกา หรือ ทีวาลี

เดือน 12 
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 อันนกูฏะ
วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ยมทวิตีตา หรือ ภราตฤทลตียา
วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 วามนทวาทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ไวกุณฐจตุรทศี

เดือนยี่ 
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ศารทียปูรณิมาที่สอง หรือ การติกีปูรณิมา
วันขึ้น 6 ค่ำ – วันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

เดือน 3 
วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 วสันตปัญจมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆีปูรณิมา
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 ศิวาราตรี

เดือน 4 
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 โหลีปูรณิมา
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 โหลี หรือ โหลา หรือ ผคุวา
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 วันสิ้นปีตามปฏิทินโหราศาสตร์

วันพระของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ได้แก่ วันแรมและขึ้น 8 11 และ 15 ค่ำ

นอกจากนี้ ยังมี วันสงกรานต์ อีก 2 วัน ได้แก่
วันที่ 13 เมษายน เรียก เมษสงกรานติ หรือ สตุสงกรานติ
วันที่ 14 มกราคม เรียก มาฆสงกรานต์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: