หน้าแรก

การแบ่งยุค

1. สมัยอริยกะ ระยะเวลาประมาณ 950 ปีก่อนพุทธกาล

Cyrusking

2. สมัยพระเวท – 957-475 ก่อนพุทธกาล

  • พระอินทร์ (เทพแห่งสงคราม), พระวรุณ (เทพแห่งเกษตร, กฏจักรวาล, จริยธรรม), พระพฤหัส (เทพแห่งวิชาการ)
  • คัมภีร์พระเวท เรียกว่า ศรุติ คือสิ่งที่ได้ยินจากเทพเจ้า (โดยผ่านทางฤาษี)

01

3. สมัยพราหมณ์ – 257 ปีก่อน พ.ศ.-พ.ศ.43

  • พราหมณ์เป็นใหญ่
  • พวกอารยันเชื่อในความภัคดีต่อเทพเจ้า แต่งบทสวด ทำพิธีบวงสรวง เกิดวรรณทั้ง 4
  • พหุเทวนิยม เพื่ออธิบายการหมุนเวียน, สังสารวัฎของโลกและชีวิต
  • สร้างทฤษฎีอวตาร – การแบ่งภาคมาเกิดในโลกของพระนารายณ์ เพื่อแสดงวิวัฒนาการและอำนาจของเทพ

ภาพสมัยโบราณมีพราหมณ์อยู่ด้วย copy

4.สมัยฮินดูเก่า(ฮินดูแท้) และอุปนิษัท – 57 ปีก่อน พ.ศ.-ต้นพุทธกาล

21

5.สมัยสูตร – พ.ศ.60-พ.ศ.360

22

6.สมัยอวตาร – พ.ศ. 220-พ.ศ.660

23

7.สมัยเสื่อม พ.ศ. 861-พ.ศ.1190

24

8.สมัยฟื้นฟู พ.ศ. 1200-พ.ศ. 1740

25

9.สมัยภักติ พ.ศ. 1740- พ.ศ. 2300

26

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: