หน้าแรก

ข้อสอบอัตนัยประวัติศาสตร์

ข้อสอบอัตนัย

1. ตอนปลายของเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดอะไรขึ้นกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน

……………………………………………………………………………………………

2.  เหตุใดจึงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

………………………………………………………………………………………….

3. ประเทศไทยในปี   พ.ศ.  2313 มีความสัมพันธ์กับประเทศในชาติตะวันตกใด

………………………………………………………………………………………….

4.   เมืองประเทศราช   คืออะไร

…………………………………………………………………………………………..

5.  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   2   เกิดจาก

………………………………………………………………………………………….

6. สังคมมนุษย์ยุคเก่า  คือ

………………………………………………………………………………………….

7.  สงครามเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร

……………………………………………………………………………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: