หน้าแรก

ทรัพยากรน้ำ

 

ทรัพยากรน้ำ เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ำได้ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเป็นสำคัญ จึงต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วยมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำ

 

 

1. แม่น้ำชี เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี บรรจบกับแม่น้ำมูลระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานี กับอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร

 

2. แม่น้ำมูล เกิดจากเขาละมั่งในจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ไหลลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร

 3. แม่น้ำสงคราม เกิดจากระหว่างภูเขาเหล็กกับภูผาหัก ไหลตามแนวแบ่งเขตจังหวัดสกลนครกับอุดรธานี หนองคายและนครพนม ไหลลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร

4. แม่น้ำพระเพลิง เกิดจากทิวเขาสันกำแพง ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา ลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร

ที่มาhttp://www.learners.in.th/blogs/posts/375886

 


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: